Hieroglyf.n-games.eu
 
 
Hlavné menu
Index stránky
Abeceda
Číslice
Zlomky
Slová
Slovné spojenia


Rozšírené
Download
Tvorca

Linky stránok
El Salvador
Peru
Mexiko
Slovenčiny
EgyMaya projekt


 

 


 

Matematika - zlomky

Súčasné zlomky obsahujú čitateľa a menovateľa. Menovateľ reprezentuje úplné číslo príkladu pod  a čitateľ  reprezentuje číslo nad zlomkovou čiarou.

čitateľ


menovateľ

Príklad :
Ak máme celkom 4 kúsky niečoho a máme počítať 3 z týchto kúskov, môžme to zapísať ako 3/4.

S hieroglyfickým zlomkom  je čitateľ vždy dajme tomu že 1, iba menovateľ rozmanitý. Pri zlonkoch sa používajú tie isté hieroglyfické znaky ako u  číslach. Umiestnenie symbolu    nad alebo pozdĺž čísla hieroglyfov označujeme číslom - ako zlomkom.

Príklad :
1/3 sa píše 

Zlonok s inou hodnotov čitateľa ako je jedna, Egyptania napísali niekoľko zlomkov ktoré boli spočítané spolu čo potom získame skutočný spráb´vny výsledok.

Príklad :

3/4 vypadá ako 1/2 a 1/4

Zaujímavé linky

slovenciny.com
n-games.eu

google.sk
centrum.sk